Od marca do grudnia 2016 r. w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Fundację po DRUGIE przebywało aż 26 osób. Ta liczba wymaga jednak komentarza. Z jednej strony w programie rzeczywiście następuje duża rotacja, z drugiej zaś aż 10 osób utrzymało się w nim co najmniej 3 miesiące. Rekordzistka przebywa w mieszkaniach już 10 miesięcy.

– Program mieszkań treningowych jest przeznaczony dla tych, którzy faktycznie są nastawieni na pracę i zmianę dotychczasowego stylu życia, poprawę warunków funkcjonowania – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE. – Osoby, które przychodzą do nas i myślą jedynie o dachu nad głową, próbują prowadzić dotychczasowy styl życia (używki, brak pracy nad sobą czy brak zatrudnienia), nie utrzymują się w programie.

Obecnie w Warszawie organizacja prowadzi dwa mieszkania dysponujące łącznie ośmioma miejscami – cztery dla dziewcząt i cztery dla chłopców. Może w nich przebywać młodzież od 18 do 25 roku życia. Mieszkańcy objęci są codziennym wsparciem opiekuna, który pełni rolę przewodnika po dorosłym życiu, ale również sprawuje funkcje kontrolne. Wszyscy uczestnicy programu są objęci kontraktami socjalnymi i zobowiązani do pracy na rzecz poprawy własnej sytuacji. Kontrakty są weryfikowane i omawiane, a rezultaty działań stanowią podstawę do oceny mieszkańca.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt mieszkań treningowych jest dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!