Mieszkania treningowe dedykowane młodzieży i młodym dorosłym (18-25 lat) są prowadzone przez Fundację po DRUGIE od 2015 roku. Przez te lata program rozwija się i korzysta z niego (z dobrym skutkiem) coraz więcej młodych ludzi.
W ramach mieszkań młodzież uzyskuje wsparcie opiekunów i koordynatora, ale podejmuje również współpracę ze specjalistami organizacji i rozpoczyna proces zmiany własnej sytuacji.

W 2018 roku w programie wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn, w kolejnym roku do mieszkań treningowych wprowadziło się 12 kobiet i 10 mężczyzn, czyli 22 osoby.

W latach 2018 i 2019 w działaniu wzięło udział łącznie 51 osób.

Warto podkreślić, że przez cały czas realizacji projektu mieszkania były zapełnione, a w niektórych okresach tworzona była lista oczekujących na miejsce (najwięcej chętnych zgłaszało się do udziału w projekcie w okresie jesiennym i zimowym oraz po zakończeniu roku szkolnego).

Wszyscy uczestnicy byli osobami bezdomnymi, co przede wszystkim wiązało się z brakiem wsparcia ze strony rodziny, również brakiem rodziny.

Na naszej stronie publikujemy ewaluację z realizacji programu w latacg 2018-2019. 

EWALUACJA PROGRAMU

Mieszkania treningowe 2018-2019

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Program mieszkań treningowych jest dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!