Otworzyliśmy punkt interwencyjny, którego oferta skierowana jest do młodzieży doświadczającej i stosującej przemoc (15-26 lat) z terenu województwa mazowieckiego.

Młodzież może skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Pedagog – holistyczne spojrzenie na sytuację danej osoby i pokierowanie jej w sposób umożliwiający poprawę sytuacji, w tym podjęcie współpracy z służbami posiadającymi wgląd w sytuację uczestnika oraz udział w zespołach interdyscyplinarnych (również w ramach procedury Niebieskiej Karty). Uczestnicy uzyskają pomoc w znalezieniu interwencyjnego zakwaterowania oraz wsparcie w tworzeniu wniosków o przyznanie lokalu socjalnego.
  • Psycholog – prowadzenie konsultacji i oddziaływań terapeutycznych.
  • Prawnik – wsparcie w zakresie postępowań sądowych, również regulowania całościowej sytuacji prawnej uczestników (np. alimenty, zadłużenia)
  • Zakwaterowanie interwencyjne – oferta jedynie dla osób pełnoletnich, możliwość uzyskania kwaterunku w hostelu pracowniczym, zakwaterowanie przysługuje na okres do 3 miesięcy
  • Bezpieczna przestrzeń – możliwość dziennego pobytu w biurze organizacji, skorzystania z komputera, telefonu, kuchni.
  • Trening zastępowania agresji – zajęcia skierowane do osób, które nie panują nad swoimi emocjami, mają trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, cykl 10 spotkań po 3 godziny każde.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie wystarczy do nas zadzwonić:
tel. 601-405-598
lub napisać:
mail: fundacja@podrugie.pl
lub przyjść:
ul. Smulikowskiego 4, Warszawa

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!