Fundacja po DRUGIE organizuje szereg wydarzeń mających na celu podnoszenie jakości pracy służb integracji społecznej, umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Nasze konferencje i seminaria dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z integracją społeczną, budowaniem kompetencji społecznych, rozwojem współpracy międzysektorowej.

Najbliższe wydarzenie:

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk – Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. 9 marca 2017 r – Łódź. Forum jest współorganizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W forum weźmie udział Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

 

Konferencja w MROZACH – podsumowanie

19 i 20 marca Fundacja po DRUGIE zorganizowała konferencję dla rad ośrodków – zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, której celem było szerokie omówienie możliwości i barier związanych z usamodzielnieniem wychowanków. W konferencji wzięło udział prawie pięćdziesięciu praktyków z całej Polski.

czytaj dalej

Rodzina w procesie resocjalizacji

W środę, 12 grudnia 2012 odbędzie się konferencja poświęcona projektowi „Po prostu mnie KOCHAJ” realizowanemu w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Projekt pozwala na budowanie relacji między wychowankami i ich bliskimi. W ramach działania udało się także nawiązać pracę z osobami reprezentującymi instytucje mające wgląd w rodzinę – kuratorami, asystentami, pracownikami socjalnymi.

czytaj dalej

Fundacja po DRUGIE na konferencji o MOW-ach

Reprezentacja Fundacji po DRUGIE wzięła udział w konferencji organizowanej przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze jako ogniwo systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Polsce”. W czasie konferencji zaprezentowała założenia i rezultaty projektu „Gdy zostanę MAMĄ będę kochać nad życie”.

czytaj dalej