Rzecznik Praw Dziecka patronuje licznym projektom i działaniom prowadzonym przez Fundację po DRUGIE m.in. kampanii 19 dni przeciwko przemocy, festiwalowi „Ścisz to” i mieszkaniom treningowym.

Urząd m.st. Warszawy dofinansowuje liczne inicjatywy organizacji. Do najważniejszych należą mieszkania treningowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości patronuje inicjatywom naszej organizacji, m.in. wspiera światową kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat dofinansowuje projekt „Gdy zostanę mamą/tatą będę kochać nad życie”. Dzięki uzyskanym środkom udało się nim objąć blisko 200 dziewcząt i chłopców z wielkopolskich placówek.

Uczelnia wspiera liczne projekty fundacji oferując pomoc merytoryczną i organizacyjną. Od lat jest zaangażowana w działania zmierzające do poprawy sytuacji nieletnich matek i ich dzieci.