Fundacja po DRUGIE skupia w swoim gronie doświadczonych pedagogów, psychologów, prawników, społeczników. Wszyscy widzą ogromną potrzebę zapobiegania: patologii, demoralizacji, bezradności, wykluczeniu.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • pomoc prawną
  • pomoc psychologiczną
  • wsparcie w usamodzielnieniu
  • pomoc w znalezieniu pracy
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • troskę, której często nie zaznali ze strony swoich bliskich

Nasze cele są takie same jak marzenia naszych podopiecznych

Chcemy by nasi podopieczni stworzyli normalny, ciepły dom. By skończyli szkołę i znaleźli pracę.

Chcielibyśmy, żeby nie szukali najprostszych rozwiązań, nie powielali swoich błędów wybierając kradzież czy dilerkę zamiast pracy, ale by radzili sobie w życiu działając zgodnie z prawem.

Chcielibyśmy utworzyć instytucję asystenta społecznego, który będzie mógł na co dzień pracować z dziećmi i młodzieżą opuszczającym poprawczaki. Nasi podopieczni zasługują na to by czuć, że ktoś naprawdę nad nimi czuwa, a jeśli trzeba poprowadzi ich za rękę.

Nasze cele są też takie same jak Twoje cele

Chciałbyś żyć w miłym otoczeniu, chciałbyś spać spokojnie w nocy i  nie słyszeć krzyków zza ściany.

Chciałbyś aby Twoje dziecko nie było narażone na narkotyki, przemoc, strach…

Warto pomóc młodym ludziom, którzy zbłądzili, pokazać im jak lepiej żyć.

Pamiętaj! Oni często nie mieli wyboru, bo nie wiedzieli, że można inaczej.

Warto zrobić wszystko, by weszli na właściwą drogę. Warto zrobić to dla nich, ale również dla siebie.

Close

Pin It on Pinterest