Fundacja po DRUGIE pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. W szczególności swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Fundacja realizuje szereg działań w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, które głównie koncentrują się wokół budowania kompetencji społecznych wychowanków i wspierania ich procesu readaptacji społecznej.

Organizacja stara się przeciwdziałać stygmatyzacji  i organizuje akcje, pikniki, wydarzenia z udziałem wychowanków skierowane do szerokich grup odbiorców. Fundacja wspiera także wychowanków po opuszczeniu placówki. Prowadzi działania systemowe, których celem jest wzmacnianie oddziaływań skierowanych do młodzieży z placówek resocjalizacyjnych, ochrona ich godności i praw.

Fundacja działa od 2011 roku. Już po dwóch latach swojej działalności otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie S3ktor na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie. Zdobyła także główną nagrodę w kategorii pomoc społeczna.

Close

Pin It on Pinterest