idealna mamaChoć wydawać by się mogło, że zagrożenia związane z piciem alkoholu w czasie ciąży są sprawą oczywistą, nierzadko zdarza się, że kobieta w tym czasie zagląda do kieliszka. Jak wynika z badań GUS w 2012 roku po alkohol sięgało aż 10% ciężarnych kobiet.

Statystki wskazują, że kobiet, które piją w ciąży jest z roku na rok coraz mniej, nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce ciągle rodzą się dzieci dotknięte płodowym zespołem alkoholowym (FAS).

– O tym jak bardzo alkohol może zaszkodzić dziecku powinniśmy stale przypominać – mówi Małgorzata Cwalina z FpD, która prowadzi warsztaty w ramach projektu „Weź, nie pij”. – Młodzież, z którą pracujemy zwykle coś na ten temat słyszała, jednak często w swoich wypowiedziach bagatelizuje problem.

Projekt „Weź, nie bierz” w dużej mierze poświęcony jest problemowi używania alkoholu przez kobiety w ciąży. Trenerki FpD prowadzą w placówkach resocjalizacyjnych cykle zajęć warsztatowych.

– Młodzież może się dowiedzieć na czym polega uzależnienie, co to znaczy pić ryzykownie i jakie skutki powoduje alkohol dla rodziny – dodaje Małgorzata Cwalina. – Dużą część zajęć poświęcamy piciu w ciąży i jego konsekwencjom.

Młodzież dowiaduje się co to takiego płodowy zespół alkoholowy (FAS), ogląda film dokumentalny, w którym zaprezentowano kilka różnych historii dotyczących dzieci, które urodziły się z FAS.

– Jest to film sygnowany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wyjaśnia Agnieszka Sikora, prezeska FpD. – Bardzo ważne jest, że pokazano w nim różne historie kobiet, które w różnym stopniu sięgały po alkohol – niektóre wypiły tylko raz i urodziły chore dziecko. Eksperci występujący w filmie stwierdzają jednoznacznie: nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, którą kobieta może wypić w czasie ciąży.

Kolejnym ważnym elementem zajęć jest możliwość zobaczenia niemowlęcia, które urodziło się z zespołem FAS.

– Posiadamy specjalną lalkę, która imituje chore dziecko – opowiada Małgorzata Cwalina. – Wyglądem znacznie różni się od zdrowego niemowlęcia: jest przeraźliwie chuda, drobna, na twarzy można zobaczyć charakterystyczne dla zespołu FAS rysy. Lalka robi duże wrażenie na młodzieży. Dziewczęta powtarzają, że nie chciałyby urodzić „takiego” dziecka, chłopcy nie chcą go brać na ręce i mówią, że nie pozwolą pić swoim dziewczynom w czasie ciąży.

Warsztaty prowadzone przez Fundację po DRUGIE są kierowane do dziewcząt i chłopców. Pozwalają jednym i drugim poznawać „sekrety” zdrowego stylu życia w czasie ciąży i uczyć się odpowiedzialności.

Projekt „Weź, nie pij” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze

Zapisz