Projekt „Ja też nie piję” dotyczy profilaktyki picia w ciąży. Co roku jest kierowany do dziewcząt przebywających w placówkach resocjalizacyjnych na Mazowszu bądź znajdujących się w pieczy zastępczej.

Grupa ta często jest w szczególny sposób narażona na podejmowanie ryzykownych zachowań podczas ciąży. Niezwykle ważne jest, by dziewczęta otrzymały niezbędne informacje dotyczące konsekwencji wynikających z picia alkoholu – takich jak płodowy zespół alkoholowy.

Poniżej publikujemy ewaluację działania, które zostało przeprowadzone w 2018 roku na Mazowszu.

 

EWALUACJA

Ja też nie piję – 2018 rok

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!