O szkodliwości i nieodwracalnych konsekwencjach picia alkoholu w ciąży, o miejscach, w których można uzyskać wsparcie w przypadku uzależnienia – wiele ważnych informacji młodzież (również pracujący z nią specjaliści) może znaleźć w najnowszej publikacji Fundacji po DRUGIE pt. „Ja też nie piję”.

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego pod tym samym tytułem. W działaniu uczestniczyły dziewczęta z mazowieckich placówek resocjalizacyjnych. Jego głównym celem było przeciwdziałanie picu alkoholu w czasie ciąży.

Dziewczęta brały udział w warsztatach, w czasie których dowiedziały się co to jest płodowy zespół alkoholowy i w jaki sposób powinna postępować ciężarna kobieta. Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia związane z nastoletnim rodzicielstwem, wpływem alkoholu na życie rodzinne, współuzależnieniem.

Publikacja została wydrukowana i przesłana do placówek. Mamy nadzieję, że dziewczęta nie tylko przeczytają jej zawartość, ale przede wszystkim wyciągną z niej odpowiednie wnioski.

JA TEŻ NIE PIJĘ

Publikacja dla dziewcząt

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „Ja też nie piję” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!