• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Od czerwca do października Fundacja po DRUGIE realizowała projekt „Ja. Nie biorę.” skierowany do młodzieży zażywającej środki psychoaktywne oraz zakażonej wirusem HIV/AIDS. W ramach działania uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia pedagogicznego, konsultacji z terapeutą uzależnień, doradztwa HIV/AIDS oraz pomocy rzeczowej. W działaniu wzięło udział 27 osób przebywających na terenie Warszawy. Większość znajdowała się w głębokim kryzysie związanym zarówno z czynnym uzależnieniem jak i  złożoną sytuacją życiową (brak dachu nad głową, brak pracy, brak współpracy z służbami integracji społecznej, problemy z prawem).

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie warsztatów peer-edukacji (edukacji rówieśniczej), w czasie których młodzież przygotowywała się do pracy z rówieśnikami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej bądź zagrożonymi i stojącymi o krok od podejmowania ryzykownych zachowań. Na zajęciach powstała ulotka, która była upowszechniana wśród młodzieży.

Dzięki podjętym działaniom 4 uczestników podjęło zamkniętą terapię (2 nie utrzymało się, ale 1 z nich obecnie został skierowany do kolejnego ośrodka i planuje dalsze leczenie). 4 uczestników stale korzysta z pomocy terapeuty uzależnień, 11 osób wzięło udział w konsultacjach z terapeutą więcej niż jeden raz.

Poniżej publikujemy ewaluację działania.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt Ja. Nie biorę. został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!