Co roku Fundacja po DRUGIE realizuje projekt „Ja. Nie biorę”. Jego celem jest wspieranie młodzieży zażywającej i uzależnionej od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka i interwencja HIV/AIDS.

W tegorocznym działaniu wzięło udział 35 uczestników, ale do końca utrzymało się 21 osób. Osoby korzystające ze wsparcia projektu (pomocy pedagogicznej, konsultacji HIV/AIDS, konsultacji z terapeutą uzależnień) to przede wszystkim młodzież i młodzi dorośli (18-29 lat) znajdujący się w kryzysie bezdomności. Zdecydowana większość uczestników posiada doświadczenie pobytu w różnego typu instytucjach.

Poniżej publikujemy ewaluację z naszego działania. Wynika z niej, że projekt i wsparcie udzielone uczestnikom okazały się skuteczne!

EWALUACJA

Ja. Nie biorę. 2018 rok

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!