Chodzi o to, by nie brać narkotyków. Chodzi o to, by przez życie przejść mając trzeźwą głowę. Chodzi także o to, by pozytywnym myśleniem zarażać innych. 

Tak w trzech zdaniach można podsumować realizowany przez Fundację po DRUGIE projekt pt. „Ja nie biorę 3.0”.

Zadanie zostało skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) i miało na celu zapobieganie uzależnieniom i szkodliwemu zażywaniu substancji psychoaktywnych. 

Uczestnicy mieli możliwość konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologiem oraz pedagogami.
Wsparcie specjalistów miało charakter kompleksowy, wykraczający poza założenia formalne
projektu – każdy uczestnik wypracował z kadrą indywidualną ścieżkę wsparcia, uwzględniając
realne potrzeby osób objętych wsparciem.

Zwieńczeniem działania był wspólny wyjazd profilaktyczny. 

O szczegółach i efektach projektu można przeczytać w opracowanej ewaluacji.

 

EWALUACJA

Ja nie biorę 3.0
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!