Ruszył nowy projekt Fundacji po DRUGIE skierowany do warszawskiej młodzieży przygotowującej się i wkraczającej w proces usamodzielnienia. Działanie jest dedykowane dziewczętom i chłopcom od 17 do 25 roku życia i jego głównym celem jest budowanie ich poczucia własnej wartości, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Już teraz można zgłaszać się do udziału w projekcie! Wystarczy do nas napisać i zapowiedzieć swój udział!

Nasza oferta składa się z III modułów:

MODUŁ I – trzy bloki umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z różnorodnymi, konstruktywnymi formami spędzania wolnego czasu i wspierającymi ich integrację społeczną.

  • BLOK SPORTOWY – składał się będzie z kilku wybranych przez młodzież aktywności grupowych i indywidualnych np. wyprawa na kajakach, rowerach, zajęcia sztuk walki połączone z opowieścią na temat istoty trenowania, w tym również przedstawiające sporty walki jako skuteczne narzędzie do właściwego radzenia sobie z agresją/napięciem, park trampolin itp.
  • BLOK KULTURALNY – wyjście do teatru (połączone ze spotkaniem za kulisami i zapoznaniem się z nazewnictwem i specyfiką miejsca); wizyta w galerii sztuki, koncert itp.
  • BLOK KREATYWNY – wspólna grupowa praca nad tworzeniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu nieodpłatnej oferty w m.st. Warszawa

Dodatkowo w ramach MODUŁU I uczestnicy będą mieli możliwość zrealizowania działań indywidualnych wynikających z ich potrzeb i chęci np. skok na bungee czy lekcja salsy.

MODUŁ II – spotkania z  ludźmi z pasją.

Na podstawie przeprowadzonej na początku projektu diagnozy zostaną zorganizowane 3 spotkania ze wskazanymi przez młodzież osobami (przedstawicielami określonych zawodów/profesji, osobami z pasją, stanowiącymi swoisty wzór do naśladowania).

Przykładowe spotkania: aktor, dziennikarz, sportowiec, były osadzony, osoba, która pokonała uzależnienie itp.

MODUŁ III – przygotowanie filmu z udziałem młodzieży promującego rozwijanie pasji i zainteresowań jako istotnego elementu pracy na rzecz integracji społecznej młodzieży zagrożonej bezdomnością lub bezdomnej oraz uroczysta prezentacja połączona z dyskusją.

Młodzież uczestnicząca w projekcie we współpracy z realizatorem i operatorem filmowym przygotuje krótki film opowiadający o podjętych działaniach i wynikających z nich korzyściach. Film promował będzie ideę twórczej resocjalizacji oraz niestandardowe podejście do pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Przed przystąpieniem do realizacji filmu młodzież weźmie udział w warsztatach przygotowujących do działania, które zostaną poprowadzone przez realizatora i operatora. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie przygotować film – scenariusz, sposób realizacji, podstawowe zagadnienia z zakresu montażu i filmowania.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy mailowo: fundacja@podrugie.pl i telefonicznie: 693904044

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!