• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Rozpoczynamy nabór uczestniczek do projektu pt. JA MAMA, który dedykowany jest młodym matkom i ciężarnym kobietom/dziewczętom z Warszawy. W ramach działania młode kobiety będą mogły uzyskać specjalistyczne wsparcie i wziąć udział w warsztatach, które pomogą im lepiej radzić sobie w roli matki.

Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2016 roku. Mogą wziąć w nim udział młode matki i ciężarne kobiety z terenu Warszawy w wieku od 15 do 25 lat.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

– warsztaty psychoedukacyjne pozwalające młodym kobietom na budowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i podnoszące ich umiejętności w zakresie panowania nad emocjami

– warsztaty praktyczne „Pielęgnacja i bezpieczeństwo”, które dotyczyć będą zdrowia, higieny i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia noworodka

– konsultacje indywidualne ze specjalistami (pomoc w sprawach formalnych jak np. złożenie wniosku o lokal socjalny, objęcie wsparciem asystenta rodziny)

Działanie realizowane będzie od lipca do września 2016 roku.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są drogą mailową: aleksandra.kupczyk@podrugie.pl i telefonicznie:  601-405-598.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!