Obozy tworzone są przez kadrę pedagogów, psychologów i socjoterapeutów oraz instruktorów edukacji przez sztukę.

Irek Stawiński

Pedagog resocjalizacji (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie), nauczyciel dyplomowany. Od blisko 20 lat pracuje jako wychowawca w placówkach resocjalizacyjnych, większość życia zawodowego spędził w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Obecnie ukończył studia z zakresu  socjoterapii (Studium Socjoterapii w Warszawie).

Edward Jakubowicz

Pedagog resocjalizacji, terapeuta, mediator rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych. Od wielu lat pracuje jako terapeuta i wychowawca z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze oraz ich rodzinami. Posiada bogate doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, również na tle seksualnym. Pracuje z uzależnionymi i współuzależnionymi. Jego praca indywidualna i grupowa jest także skierowana do osób z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami nerwicowymi, skłonnościami do zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych. Od kilku lat prowadzi akademię umiejętności rodzicielskich pogłębiającą umiejętności wychowawcze rodziców i pomagającą radzić sobie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

Zuzanna Gaińska

Aktorka, wokalistka. Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Uczestniczka wielu festiwali teatralnych w kraju i zagranicą (Festiwal Teatrów Eksperymentalnych w Kairze, Arrivano dal Mare w Cervii, Figurentheaterfestival w Wels, Festiwal Teatrów Lalkowych im. Obrazcowa w Moskwie, Warszawskie Spotkania Teatralne w Warszawie i wiele innych.) W swoich autorskich piosenkach w warstwie muzycznej i tekstowej odwołuje się do nurtów znanych z twórczości Toma Waitsa, Nicka Cave’a, czy Lourie Anderson.

Paweł Ptaszkiewicz

Kompozytor, autor tekstów, animator kulturalny, instruktor, konferansjer, mim, współautor i wykonawca spektakli dziecięcych. Studiował Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Wychowanek i instruktor Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty. Współpracował z teatrami: Unia Teatr Niemożliwy, Teatr Druga Strefa, Mimello, Grupa T-Art, współzałożyciel studia teatralnego “Hyde Park”, Post Factum, Teatr Mimo, Legendarium, Kabaret Ad Hoc, Kabaret Mimo To. Jako kompozytor brał udział w festiwalach piosenki (m.in. Zamkowe Spotkania z Poezją Śpiewaną w Olsztynie, Jarmark Piosenki). Autor piosenek dla dzieci, muzyki do przedstawień teatralnych i kabaretowych. Jako konferansjer prowadził koncerty WOŚP, aukcję obrazów na rzecz Fundacji Opieki nad Zwierzętami Canis oraz wiele eventów i imprez muzycznych i dziecięcych. Jako pedagog i wychowawca współpracował z Domem Dziecka im.J.Brzechwy, Ogniskiem Wychowawczym ,,Stara Prochownia”, Centrum Zabaw dla Dzieci ,,Kidsplay”.

Stale pracuje jako clown-szczudlarz, aktor, mim, animator.

Witek Bieliński

Absolwent Wydz. Aktorskiego PWST (obecnie Akademia Teatralna) im. A. Zelwerowicza w Warszawie (ukończ. w 1983r., dypl. 1984r.). W latach 1983-1985 aktor Teatru Polskiego w Warszawie, 1985-1991 Teatru Ochoty. Od 1991r. aktor niezależny, współpracujący m.in. z teatrami: Narodowym, Powszechnym, Rozmaitości, Na Woli, Komedia, Kwadrat, Bajka, 6piętro, a aktualnie z teatrami: Polonia i Kamienica. Odtwórca licznych ról w Teatrze TV (np. w spektaklu p.t. „Stygmatyczka”) oraz filmowych (np. w „Dniu czwartym”, „Psach”, czy „Ogrodzie Luizy”) i w serialach TV („Miodowe lata”, „Bulionerzy”, prod. austriacka – „Komisarz Rex”, a ostatnio – „Czas Honoru”.) Reżyser teatralny (realizacje w teatrach w Warszawie, Płocku i w Lublinie) i autor tekstów teatralnych (współpraca m.in. z Teatrem Ochoty w Warszawie, Nowym w Łodzi, ostatnio z Teatrem Polskiego Radia). Jeszcze w czasie studiów (1980r.) rozpoczął współpracę z Teatrem Ochoty w Warszawie jako instruktor teatralny w Ognisku Teatralnym działającym przy tym teatrze, którą, z przerwami, kontynuował do 2000r. Od 1990r. do 2005r. prowadził założone przez siebie Studio Teatralne HYDE PARK (dla młodzieży, ale okresowo również i dla dzieci starszych) początkowo w Klubie Studenckim PARK, a później w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Jednocześnie prowadził zajęcia teatralne w innych ośrodkach kultury (Staromiejski Dom Kultury, Ośrodek Kultury w Nieporęcie), w szkołach (czasem w formie stałej i płatnej, czasem na zasadzie bezinteresownego, fachowego wsparcia) zarówno podstawowych, jak i średnich oraz wspierał Seminarium Duchowne na Tarchominie oraz grupy młodzieży katolickiej przygotowujące spektakle teatralne. Kierownik Warsztatów Teatralnych OSAL’1983 i warsztatów kabaretowo – teatralnych w Łazach w latach 1998 – 2005. Konsultant teatralny podczas Festiwalu Kultury Harcerskiej w Kielcach (1983). Uczestnik kursu dramy dla instruktorów z Polski zorganizowanego przez Halinę Machulską (Ognisko Teatralne Teatru Ochoty w Warszawie) w 1985r. w Londynie. Instruktor teatralny podczas FOSA’2009 (Centrum Edukacji Kulturalnej – Teatr Staromiejski). Na zlecenie Urzędu Gminy Bemowo prowadził kurs dla instruktorów teatralnych. Kilkakrotnie prowadził zajęcia teatralne podczas warsztatów artystycznych dla młodzieży z Polski i Niemiec oraz innych krajów europejskich zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Ania Gradkowska

Psycholog, psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP. Posiada doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, z zaburzeniami nastroju i lękowymi, doświadczającymi trudności w kontaktach z otoczeniem.

Małgorzata Cwalina

Od marca 2012 związana z „Fundacją po DRUGIE”, absolwentka pedagogiki w zakresie resocjalizacji społecznie nieprzystosowanych (studia I stopnia) oraz pedagogiki w zakresie pedagogiki kryminologicznej (studia II stopnia). Praktykę w pracy z młodzieżą zdobywała w Stowarzyszeniu: Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz w niemieckim ośrodku Remenhof w Braunschweig. Uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez KARAN, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Obecnie doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, zajmująca się zagadnieniami stygmatyzacji społecznej. W fundacji prowadzi warsztaty z zakresu dojrzałego rodzicielstwa oraz należy do grupy realizującej projekt „Po prostu mnie KOCHAJ”, którego celem jest budowanie prawidłowych relacji między wychowankami i ich bliskimi. Prowadzi projekt „Gdy zostanę MAMĄ” (część warsztatowa) wśród młodzieży z rodzin zastępczych i placówek resocjalizacyjnych.

Agnieszka Sikora

prezeska i fundatorka Fundacji po DRUGIE. Dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej, na swoim koncie ma ponad 300 reportaży emitowanych głównie na antenie TVN. Autorka cyklu dokumentalnego „Dziewczęta z Falenicy” opowiadającego historie wychowanek zakładu w Falenicy. Absolwentka studiów podyplomowych na APS z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Nadzoruje i kreuje działania podejmowane przez fundację.

Autorka zrealizowanych przez Fundację po DRUGIE filmów: Matka nastolatka i Chcę być z Tobą MAMO!  

Autorka książki „Dziewczęta z poprawczaka”.

Absolwentka Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty w Warszawie, instruktorka teatralna.

Halina Roszak

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja. Wychowawca w MOS w Białej, wcześniej w MOW w Cerekwicy Nowej, gdzie nadzorowała projekt „Gdy zostanę MAMĄ…”. Praktykantka Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. Praktykę zawodową zdobywała w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu oraz Zakładzie Karnym we Wronkach. Stażystka przedszkola „Miś Uszatek” w Ostrorogu. Posiada certyfikaty z kursów: kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; kurs instruktażowy dla kierownika wycieczek szkolnych i kierownika obozów wędrownych; kurs  wstęp do systemu edukacja przez ruch; kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.