19 dni – PLAN GRY

19 dni – plan działania na listopad. Akcja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

czytaj dalej

19 dni – kampania przeciwko przemocy rówieśniczej

Fundacja po DRUGIE i kilkudziesięciu partnerów z całej Polski już niebawem rozpoczynają działania w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Temat tegorocznej akcji to BULLYING – przemoc rówieśnicza.

czytaj dalej

Bliskie spotkanie z Litwą

Dziewczęta i chłopcy z dwóch placówek resocjalizacyjnych – Zakładu Poprawczego w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie przeżyli niebywałą przygodę! Młodzież brała udział w wymianie polsko-litewskiej, na której uczyła się i poznawała naszych sąsiadów.

czytaj dalej

19 dni przeciwko przemocy

Już jest! RAPORT z Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży, którą w tym roku w Polsce prowadziła Fundacja po DRUGIE dostępny w sieci!

czytaj dalej

19 dni przeciwko przemocy

Przez 19 dni w 19 placówkach resocjalizacyjnych na terenie całej Polski rozgrywać się będzie kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

czytaj dalej