Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą i dla młodzieży, dlatego udział w programie ERASMUS+ jest dla nas niezwykle ważny. Uczestniczymy i organizujemy wymiany międzynarodowe dla młodzieży (zarówno wychowanków placówek jak i studentów).

Realizujemy również projekty szkoleniowe umożliwiające kadrom młodzieżowym rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody pracy.

W ranach projektów realizowanych przez nas w programie ERASMUS+ podejmujemy także wyzwania związane z poszukiwaniem i wprowadzaniem zmian systemowych przyczyniających się do poprawy sytuacji młodzieży z mniejszymi szansami, w szczególności wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Positive Parenting

Międzynarodowe szkolenie w Niemczech w ramach projektu „Positive parenting” (Pozytywne rodzicielstwo).

czytaj dalej

STOP BULLYING

Pracownicy młodzieżowi z sześciu krajów wzięli udział w szkoleniu pt. Stop Bullying na temat przemocy rówieśniczej.

czytaj dalej

Trening w Hiszpanii

Chłopcy, którzy od lipca mają zamieszkać w prowadzonych przez Fundację po DRUGIE mieszkaniach treningowych jadą do Hiszpanii.

czytaj dalej