• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Fundacja po DRUGIE i europejscy partnerzy uczestniczący w międzynarodowym treningu (NOT) TO FAST (NOT) TO MUCH opracowali publikację dotyczącą budowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa. Opracowanie wskazuje różne rozwiązania edukacyjne, które mogą być pomocne w pracy z młodzieżą i kształtowaniu w niej świadomych postaw, pobudzaniu do refleksji i nauce odpowiedzialności.

W opracowaniu przedstawiono kilka przykładowych działań warsztatowych pozwalających zapobiegać zbyt wczesnemu wchodzeniu w rolę rodzica przez młodych ludzi (często przypadkowemu i nieprzemyślanemu). Zostały także opisane propozycje działań mogących ograniczać podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych oraz obejmujących przeciwdziałanie przemocy.

 

ZOBACZ PUBLIKACJĘ

wersja ANGIELSKA

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!