kick off 021Fundacja po DRUGIE rozpoczęła realizację projektu „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych podmiotów lokalnych na Białorusi w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci i reagowania na nią przez rozwój technik zbierania danych, szkolenia, włączenie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w życie społeczności lokalnych. Działania naszej organizacji zostaną w szczególności skierowane do kadr pracujących w ośrodkach z dziećmi i młodzieżą.

Standardy opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi odbiegają od pożądanego modelu – jest to wynik sytuacji ekonomicznej i politycznej, ale również jest to związane z modelem kształcenia, brakiem nowoczesnych narzędzi pedagogicznych i kompetencji kadr. Dodatkowym problemem jest brak dogłębnego i rzetelnego rozpoznania sytuacji dzieci przebywających w placówkach.

Z badania przeprowadzonego przez „Ponimanie” – białoruskiej organizacji pozarządowej (2003-06), które objęło dzieci z placówek opiekuńczych w wieku 12-16 lat wynika, że: 5% z nich wykazywało psychologiczne objawy wykorzystywania seksualnego,   27% przemocy fizycznej. Wśród miejsc w placówkach, które dzieci w skazały jako niebezpieczne były: łazienki, toalety, sauna, w niektórych przypadkach – sypialnia, opuszczone domy, sale gimnastyczne i w niektórych przypadkach – gabinet dyrektorski.

Na Białorusi (2014) żyje 1,7 miliona dzieci. 23 tys. jest pozbawionych opieki rodzicielskiej. 4900 dzieci jest umieszczonych w placówkach opiekuńczych, 18,1 tys. jest objętych alternatywnymi formami opieki.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polski