Daphne jest jednym z głównych instrumentów Komisji Europejskiej służących zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec szczególnie narażonych grup takich jak dzieci, młodzież i kobiety. Program ten zapewnia ochronę i wsparcie ofiarom przemocy.

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań związanych z profilaktyką przemocy, dlatego udział w międzynarodowym programie ukierunkowanym na rozwijanie metod, narzędzi i form wsparcia dla grup narażonych i doświadczających przemocy jest dla nas bardzo ważny.

Girls using violence…

W Monachium odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Girls using violence - intervention and prevention" (Dziewczęta stosujące przemoc - interwencja i prewencja).
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest