1 października ruszyła akcja społeczna pt. Czytamy dla mamy, której celem jest zebranie funduszy na budowę domu dla nieletnich matek i ich dzieci.

Firma kosmetyczna BANDI postanowiła pomóc nieletnim dziewczętom i uruchomiła oryginalny projekt umożliwiający gromadzenie środków finansowych. Do działania zostało zaproszonych dwanaście blogerek, które pod kierunkiem Sylwii Chutnik piszą powieść w odcinkach. Każdy rozdział będzie napisany przez inną osobę, ostatni będą mogli napisać internauci. Powieść zostanie wydana, a dochód z jej sprzedaży przekazany będzie Fundacji po DRUGIE. Jednocześnie na stronie internetowej projektu już można wpłacać środki na budowę domu.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Fundacja po DRUGIE sprawą nieletnich matek zajęła się w 2012 roku. Rozpoczęła wówczas projekt „Chcę być z Tobą MAMO”, którego celem było wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających pobyt nieletnich matek wraz z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich (zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych). Okazuje się, że ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania, co często prowadzi do rozdzielania matek i dzieci. Dzieci nieletnich matek są umieszczane w rodzinach zastępczych, również kierowane do adopcji. Mimo różnych deklaracji, do dziś problem nie został systemowo rozwiązany. Jednocześnie Fundacja po DRUGIE uzyskała grant z Fundacji VELUX umożliwiający rozpoczęcie budowy ośrodka dla nieletnich matek i ich dzieci.

– Środki finansowe, którymi dysponujemy nie są jednak wystarczające – mówi Agnieszka Sikora kierująca projektem. – Jeśli nie zdobędziemy dodatkowego wsparcia, trudno będzie zrealizować nasze marzenie o stworzeniu domu dla młodych mam.

Dom, który chce zbudować fundacja będzie dysponował sześcioma miejscami dla matek. Będzie to placówka rodzinna, mała, zapewniająca zindywidualizowaną ofertę.

– Oglądaliśmy podobne miejsca za granicą – wyjaśnia Agnieszka Sikora. – Były to właśnie takie małe placówki, bardziej przypominające dom, niż ośrodek. Dziewczęta, które w nich przebywają zwykle nie wyniosły pozytywnych wzorców ze swojego środowiska, mają zwykle za sobą wieloletnie pobyty w instytucjach. My chcemy uczyć je jak żyć w rodzinie, jak prowadzić dom, jak dbać o swoje miejsce na świecie. Dlatego od początku zakładałyśmy, że nie będziemy budować dużej placówki.

Dom, który powstanie oczywiście nie rozwiąże problemu wszystkich nieletnich matek w Polsce, ale pozwoli na wprowadzenie dobrej praktyki do działań pomocowych i resocjalizacyjnych.

 

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!