Przebywanie na portalach społecznościowych i zabieganie o uwagę rówieśników, nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu i budowanie relacji – podsumowują uczestnicy projektu „Nie daj się złapać w SIECI” realizowanego już kolejny raz przez Fundację po DRUGIE.

Tegoroczna działanie realizowane przez Fundację po DRUGIE od 01.10.2015 do 30.04.2016 koncentrowało się na (a) wyposażeniu młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych w wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego korzystania z Internetu oraz (b) rozbudzeniu potrzeb poznawczych nastolatków w związku z korzystaniem z sieci. Projekt dedykowany była także pracownikom placówek, co umożliwiło zgłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Do udziału w działaniu zgłosiły się trzy placówki – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu. Dodatkowo do uczestnictwa zaproszono także młodzież (byłe wychowanki i wychowanków placówek resocjalizacyjnych) przebywającą w „mieszkaniach treningowych” prowadzonych przez FpD. Młodzież z entuzjazmem przyjęła informację o udziale w projekcie fundacji i planowanym wyjeździe edukacyjnym. Zapał zmalał w momencie pojawienia się informacji o konieczności przygotowania wystąpień i prezentacji na forum. Młodzież nie do końca czuła się na siłach samodzielnego opracowania materiałów, ale po zapewnieniu wsparcia ze strony wychowawców przystąpiła do pracy. 24 osobowa grupa nastolatków i 7 osobowa grupa wychowawców poznawała wirtualną rzeczywistość.

Główne działania odbyły się w podwarszawskiej Jachrance, gdzie młodzież dzieliła się zdobytą wcześniej wiedzą.

Trzydniowy wyjazd został oceniony przez uczestników pozytywnie:

przez takie zajęcia można dużo się dowiedzieć jak w tym przypadku na temat internetu

zajęcia ukazały bezpieczne sposoby poruszania się po sieci

warto prowadzić takie zajęcia, ponieważ ludzie często nie zdają siebie sprawy, że net to nie tylko przyjemności, bo może też on stać się niebezpieczną bronią przeciwko drugiemu człowiekowi; morał z tego taki UWAŻAJCIE

wyjazd i projekt ok, bo fajnie jest kogoś poznać nowego i czegoś się jeszcze dowiedzieć o sieci

można się sporo nauczyć. 

Projekt „Nie daj się złapać w sieci” został zrealizowany w Programie Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje i został dofinansowany ze środków Fundacji VELUX