W 2018 roku w programie mieszkań treningowych wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn. Zdecydowana większość miała za sobą doświadczenie pobytu w instytucji – domu dziecka, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej dla nieletnich, również w zakładzie karnym. Aż 11 osób miało w swojej historii pobyty w szpitalach psychiatrycznych. Niepokojący jest również fakt, iż coraz częściej do programu trafiają wychowankowie domów dziecka dosłownie w kilka dni po osiemnastych urodzinach, zwykle nieprzygotowani do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania.

Poniżej prezentujemy ewaluację projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE w 2018 roku.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Program mieszkań treningowych jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!