Ja. Nie piję.

Młodzież, którą na co dzień Fundacja po DRUGIE obejmuje swoim wsparciem, często wywodzi się z rodzin, w których występował problem uzależnienia od alkoholu. Często, choć wielu może wydać się to absurdalne, osoby, które w dzieciństwie doświadczyły wielu krzywd...

Krzyk – udany eksperyment

Seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież głucha i niedosłysząca, wychowankowie zakładu poprawczego – można pomyśleć, że te trzy grupy nie mają ze sobą nic wspólnego, a jednak… Zbliżyły się do siebie poprzez wspólną realizację projektu „Krzyk...

Konkurs na stanowisko psychologa

W związku z realizacją projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy PO WER, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się...
Close

Pin It on Pinterest