Zawodowo bardziej aktywni

Dwoje profesjonalnych sprzedawców, jedna osoba z umową o pracę, dwóch mężczyzn ma tymczasowy dach nad głową i całkiem spora grupa uczestników warsztatów aktywizacji zawodowej i społecznej – to pierwsze rezultaty projektu Punkt Zwrotny. We wrześniu 2016 r....