VIOLENCE has a face

Jak pracować z młodzieżą, która doświadczała przemocy domowej, jak pracować z tymi, którzy również stali się sprawcami przemocy – to tematy treningu realizowanego przez Fundację po DRUGIE i zagranicznych partnerów w ramach programu ERASMUS+. Projekt dotyczy...

Młodzież przeciwko handlowi ludźmi

Młodzież współpracująca z Fundacją po DRUGIE wzięła udział w wymianie międzynarodowej pt. „Youth against traffiking” zorganizowanej przez portugalską organizację AKTO. Spotkanie odbyło się w uniwersyteckiej miejscowości Coimbra  i wzięła w nim udział...

NOT TO FAST, NOT TOO MUCH

Jak kształtować właściwe postawy młodzieży wobec seksualności i przygotowywać młodzież do prawidłowego pełnienia ról matki i ojca – to główne tematy międzynarodowego treningu, który Fundacja po DRUGIE zorganizowała w Bukowinie Tatrzańskiej. W działaniu wzięli udział...
Close

Pin It on Pinterest