The BOND

Więź dziecka z matką i matki z dzieckiem – między innymi właśnie ona lub jej brak jest podstawą do oceny prawidłowego funkcjonowania rodziny. W przypadku nieletnich matek, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci będąc w placówkach resocjalizacyjnych, budowanie...

Rozwijaj siebie!

Fundacja po DRUGIE wspólnie z partnerami z Europy (Francja, Włochy, Grecja, Portugalia) zorganizowała trening dla młodych osób pracujących z rówieśnikami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach treningu młodzi pracownicy młodzieżowi uczyli się jak...

Zatrzymać przemoc

Fundacja po DRUGIE rozpoczęła przygotowania do tegorocznej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania odbywa się co roku na całym świecie w czasie pierwszych 19 dni listopada. Jej celem jest budowanie bezpiecznego świata, wolnego od...
Close

Pin It on Pinterest