Nowy program edukacyjny i nowe możliwości

W ramach projektu „Nowy wspaniały człowiek” powstał program edukacyjny ukierunkowany na pracę z młodzieżą wywodzącą się z rodzin dotkniętych przemocą w związku z alkoholem. Program został przetestowany w czterech placówkach w grupach dziewcząt i chłopców,...

Ja też nie piję – publikacja

O szkodliwości i nieodwracalnych konsekwencjach picia alkoholu w ciąży, o miejscach, w których można uzyskać wsparcie w przypadku uzależnienia – wiele ważnych informacji młodzież (również pracujący z nią specjaliści) może znaleźć w najnowszej publikacji Fundacji...

Ja też nie piję

Projekt „Ja też nie piję” dotyczy profilaktyki picia w ciąży. Co roku jest kierowany do dziewcząt przebywających w placówkach resocjalizacyjnych na Mazowszu bądź znajdujących się w pieczy zastępczej. Grupa ta często jest w szczególny sposób narażona na...

Ja. Nie biorę – podsumowanie

Co roku Fundacja po DRUGIE realizuje projekt „Ja. Nie biorę”. Jego celem jest wspieranie młodzieży zażywającej i uzależnionej od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka i interwencja HIV/AIDS. W tegorocznym działaniu wzięło udział 35 uczestników, ale...

JA MOGĘ

Ruszył nowy projekt Fundacji po DRUGIE skierowany do warszawskiej młodzieży przygotowującej się i wkraczającej w proces usamodzielnienia. Działanie jest dedykowane dziewczętom i chłopcom od 17 do 25 roku życia i jego głównym celem jest budowanie ich poczucia własnej...
Close

Pin It on Pinterest