Wielkie zbieranie danych

155 partnerów z całej Polski; 88 koalicjantów – liczba uczestników kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży rośnie z każdym rokiem! Do działania włączają się szkoły, placówki resocjalizacyjne, przedszkola, organizacje pozarządowe,...

Nowy program edukacyjny i nowe możliwości

W ramach projektu „Nowy wspaniały człowiek” powstał program edukacyjny ukierunkowany na pracę z młodzieżą wywodzącą się z rodzin dotkniętych przemocą w związku z alkoholem. Program został przetestowany w czterech placówkach w grupach dziewcząt i chłopców,...
Close

Pin It on Pinterest