Przestrzeń dobrych rozwiązań

Fundacja po DRUGIE rozpoczyna realizację projektu PRZESTRZEŃ DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, którego celem jest wsparcie w aktywizacji zawodowej oraz społecznym funkcjonowaniu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa-Bielany. Poniżej zamieszczamy zaproszenia dotyczące składania...

Profilaktyka przemocy

„Interwencja – umieszczenie młodego człowieka w ośrodku czy zakładzie poprawczym nie jest sukcesem. To porażka naszego systemu. Porażka szkoły, pomocy społecznej. Tych wszystkich, którzy powinni zapobiegać demoralizacji”- mówiła Agnieszka Sikora z...