LOGO ORANGESieć łączy nas ze światem, pozwala na zdobywanie wiedzy, kontaktów, umożliwia szybko znaleźć rozwiązanie problemu, pomoc i może nawet wszystko, co jest nam potrzebne… ale nadmierne i niewłaściwe korzystanie z niej może mieć poważne i trudne do naprawienia skutki. Fundacja po DRUGIE przygotowuje się do uruchomienia warsztatów w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt i chłopców pt. „Warto mieć sieć”.

Projekt koncentruje się na budowaniu właściwych postaw i umiejętności związanych z korzystaniem z zasobów internetu. Internet jest narzędziem, które w znacznym stopniu może przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych, zdobywania
wiedzy i rozwijania pasji, ale również upraszczania życiowych obowiązków – takich jak chociażby comiesięczne płatności. Młodzież z placówek resocjalizacyjnych swoje  uczestnictwo w sieci ogranicza zwykle do korzystania z rozrywkowych funkcji  internetu (również podejmując szereg ryzykownych zachowań).

Umiejętność korzystania z sieci w celach samorozwoju, polepszenia własnej sytuacji pozwoliłaby na lepszy przebieg
procesu usamodzielnienia i zwiększyłaby szansę młodzieży na lepszy start w dorosłość.

– Chcielibyśmy w tym projekcie nie koncentrować się tak bardzo na straszeniu, bo młodzi ludzie ciągle słyszą „tego nie rób, to niebezpieczne, to ryzykowne” i w gruncie rzeczy i tak robią swoje – mówi Agnieszka Sikora, prezeska FpD. – Chcemy pracować z młodzieżą rozbudowując umiejętności korzystania z zasobów internetu. Właściwe korzystanie z nich może być dla naszych podopiecznych ważnym elementem procesu readaptacji.

W projekcie zostaną przeprowadzone warsztaty w dwóch ośrodkach – Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2  w Warszawie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach. Efektem działania będzie stworzenie teledysku dotyczącego bezpiecznych zachowań w sieci oraz e-poradnika pt. Warto mieć sieć. Podręcznik i teledysk tworzone będą przez uczestników projektu i uwzględniać będą perspektywę grupy.

– To dla nas bardzo ważne, żeby w projektach tworzyć różnego rodzaju trwałe produkty – dodaje koordynatorka projektów Fundacji po DRUGIE, Małgorzata Cwalina. – Przede wszystkim są one efektem pracy naszych podopiecznych. Pozwalają im wyrazić siebie, włączają ich w tworzenie ważnych przekazów, dzięki nim lepiej pamiętają czego uczyli się na warsztatach, a my dowiadujemy się jak zostały odebrane i zrozumiane.

Projekt Warto mieć SIEĆ  realizowany jest w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt