Przestrzeń dobrych rozwiązań

Fundacja po DRUGIE rozpoczyna realizację projektu PRZESTRZEŃ DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, którego celem jest wsparcie w aktywizacji zawodowej oraz społecznym funkcjonowaniu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa-Bielany. Poniżej zamieszczamy zaproszenia dotyczące składania...

Młodzież przeciwko handlowi ludźmi

Młodzież współpracująca z Fundacją po DRUGIE wzięła udział w wymianie międzynarodowej pt. „Youth against traffiking” zorganizowanej przez portugalską organizację AKTO. Spotkanie odbyło się w uniwersyteckiej miejscowości Coimbra  i wzięła w nim udział...