Młodzież objęta wsparciem Fundacji po DRUGIE poza ciężką pracą nad sobą – spotkaniami z terapeutą, psychologiem, regulowaniem spraw formalnych, aktywizacją zawodową – uczestniczy w działaniach, które pozwalają na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz uczą jak konstruktywnie spędzać wolny czas.

Uczestnicy projektu „Zwiększanie szans osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej” biorą udział w warsztatach kształtowania postaw obywatelskich.

– Dzięki tym warsztatom poznajemy ciekawe i ważne miejsce oraz nawiązujemy kontakt z ludźmi, którzy mogą nam o nich opowiedzieć – mówi jeden z uczestników zajęć.

Młodzież odwiedziła Sejm i Kancelarię Premiera, dowiedziała się tam jak działają te instytucje i w jaki sposób obywatele mogą wpływać na kształtowanie polityk.

– To były bardzo ważne spotkania – opowiada Małgorzata Sabalska z Fundacji po DRUGIE. – Nie tylko dlatego, że mogliśmy dostać się na sejmową salę obrad czy stanąć na mównicy w Kancelarii Premiera, ale przede wszystkim dlatego, że w czasie zwiedzania młodzież dowiadywała się o funkcjonowaniu państwa. Takie lekcje są bardzo ciekawe i pozwalają w nieformalny sposób zdobywać konkretną wiedzę.

 

W każdą sobotę uczestnicy projektu biorą także udział w treningu zastępowania agresji pt. „Szkoła zachowań odważnych”.

– Na zajęciach uczymy się panowania nad emocjami – opowiada jedna z dziewcząt. – Dowiadujemy się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Uczymy się też prawidłowej komunikacji. Po kilku sesjach z panem Jakiem, który prowadzi nasz trening, mam poczucie, że lepiej sobie radzę w pewnych momentach i potrafię nad sobą lepiej panować.

W weekendy młodzież korzysta również z różnych atrakcji, które od pewnego czasu organizuje samodzielnie. Są to wyjścia do kina, teatru, na kręgle czy paintball.

– Myślę, że niezwykle ważne jest, by młodzież, poza twardą ofertą związaną z pracą nad poprawą własnej sytuacji, mogła korzystać także z konstruktywnych przyjemności – mówi Agnieszka Sikora z FpD. – Cieszę się, że mamy możliwość opłacenia niektórych z nich. Udział młodzieży w życiu społecznym, kulturalnym bez wątpienia przyczynia się do zwiększenia jej poczucia własnej wartości, a to niezwykle ważny element związany z aktywizacją i reintegracją.

W projekcie „Zwiększanie szans osób bezdomnych…” bierze udział aż 50 młodych osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych. Część z nich przebywa obecnie w schroniskach dla osób bezdomnych, niektórzy przebywają w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez fundację, inni uzyskali wsparcie w postaci interwencyjnego zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Wśród uczestników są również osoby żyjące praktycznie na ulicy lub korzystające z różnych znanych im form noclegu – ogródki działkowe, klatki schodowe, czy nocleg u znajomych. W ramach działania uzyskują kompleksowe wsparcie pozwalające na poprawę ich sytuacji. Prawie połowa uczestników projektu już teraz w wyraźny sposób zmieniła swoje życie – podjęła pracę, uczestniczy w terapii uzależnień, pracuje z psychologiem. Część nieregularnie korzysta z oferowanego wsparcia. Niektórzy poddali się widząc, że praca nad sobą jest procesem policzonym na długie miesiące.

Projekt „Zwiększanie szans osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!