3 Szkolenie Aktyw. SpolNa Białorusi zostało przeprowadzone szkolenie dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą (wychowawców, pracowników socjalnych, działaczy samorządowych oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) z zakresu aktywnego uczestnictwa dzieci.

Celem szkolenia było zwiększenie poziomu wiedzy uczestników na temat aktywnego uczestnictwa dzieci w i dla społeczności lokalnej oraz wzrost umiejętności uczestników w zakresie szkolenia innych w tej tematyce. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zapoznanie się z wiedzą i narzędziami pracy umożliwiającymi prowadzenie działań w środowisku lokalnym. Został uwzględniony aspekt kontroli społecznej i korzyści dla dzieci i pracowników wynikający ze zwiększenia otwartości placówek, która gwarantuje – spadek zachowań agresywnych, przemocowych, nacechowanych stereotypami.

W trakcie pierwszej części szkolenia trenerki (Magdalena Kucharewicz, Marta Szuchnicka) zapoznały się z panującymi stereotypami na temat dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi i wynikającymi z nich problemami w relacjach z lokalną społecznością. Następnie trenerki wraz z uczestnikami szukały rozwiązań, które pozwoliłyby na zmianę wizerunku dzieci. Kolejno omówiono, jak uczestnictwo dzieci w życiu placówki i poza placówką wpływa na ich rozwój społeczny i osobowościowy. W drugiej części szkolenia uczestnicy zaznajomili się z praktycznymi aspektami pracy z dziećmi i konkretnymi działaniami realizowanymi w polskich i europejskich placówkach.

W szkoleniu wzięło udział 25 specjalistów, w tym 5 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz centrum pedagogicznego, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą będące pod opieką zastępczą, wykładowcy pedagogiki na Uniwersytecie w Grodnie, przedstawiciele organizacji pozarządowej «Niti Druzhby» (dosłownie «Dziewiarskie Przyjaźnie»), którzy szkolą i wspierają wolontariuszy – opiekunów pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wolontariusze z Polskiej Szkoły w Grodnie.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu Fundacji po DRUGIE pt. PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA BIAŁORUSI.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polski