Pozytywnie zintegrowani

Młodzież z terenów rewitalizowanych warszawskiej Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka uczestniczyła w działaniach projektu "Pozytywna Integracja Społeczna". Uczestnicy działania (w 2018 roku przystąpiło do niego 33 nowych osób znajdujących się w trudnej...

Coraz lepsi

W 2018 roku w programie mieszkań treningowych wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn. Zdecydowana większość miała za sobą doświadczenie pobytu w instytucji.

Wielkie zbieranie danych

155 partnerów z całej Polski; 88 koalicjantów – liczba uczestników kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży rośnie z każdym rokiem!

Młodzież w kryzysie bezdomności

Rekomendacje dotyczące pracy i wsparcia młodych osób w kryzysie bezdomności wypracowane przez specjalistów europejskich krajów.

Esymulatory w pracy profilaktycznej

ESYMULATORY – mobilna wypożyczalnia lalek dla uczestników kampanii 19 dni. Jak wykorzystać specjalne lalki w pracy z młodzieżą ?

Fotografia przeciwko przemocy

Fotografia przeciwko przemocy – wystartował ogólnopolski konkurs organizowany w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Nowy program edukacyjny i nowe możliwości

Nowy wspaniały człowiek – ewaluacja projektu dotyczącego przeciwdziałania przemocy i budowania prawidłowych postaw społecznych wśród młodzieży

Ja też nie piję – publikacja

Najnowsza publikacja Fundacji po DRUGIE dotycząca m.in. konsekwencji picia alkoholu w czasie ciąży jest już dostępna na naszej stronie internetowej.

Ja też nie piję

Projekt "Ja też nie piję" dotyczy profilaktyki picia w ciąży. Co roku jest kierowany do dziewcząt przebywających w placówkach resocjalizacyjnych na Mazowszu bądź znajdujących się w pieczy zastępczej. Grupa ta często jest w szczególny sposób...

Ja. Nie biorę – podsumowanie

Ja. Nie biorę. Zapraszamy do zapoznania się z ewaluacją projektu dotyczącego interwencji zażywania substancji psychoaktywnych i HIV/AIDS

JA MOGĘ

JA MOGĘ – nowy projekt skierowany do warszawskiej młodzieży przygotowującej i znajdującej się w procesie usamodzielnienia. Ruszyła rekrutacja!

Close

Pin It on Pinterest