Pod tą nazwą kryje się idea wymiany polsko-litewskiej, do której przygotowania ruszyły już pełną parą w placówkach resocjalizacyjnych i w zaprzyjaźnionym domu kultury z Litwy. Młodzież polska i litewska już niebawem spotka się by wspólnie uczyć się, rozwijać i pracować.

Celem głównym projektu jest kreowanie wspólnego, konstruktywnego doświadczenia młodych Polaków i Litwinów oraz budowanie kompetencji, wymiana doświadczeń i idei związanych z różnorodnością kulturową i pozaformalnymi metodami uczenia się.

Cele szczegółowe:

  1. Zniesienie barier wobec innych kultur.
  2. Rozwijanie kompetencji międzykulturowych.
  3. Umożliwienie kontaktu, komunikacji i zrozumienia.
  4. Rozwój i promocja edukacji pozaformalnej jako narzędzia rozwoju młodzieży.

Działania opierać się będą na trzech filarach: kultura tradycyjna i historia; kultura współczesna; przymierze na rzecz wspólnej pracy i budowania relacji. Aktywności, w których wezmą udział uczestnicy mają na celu lepsze zapoznanie się z własną kulturą, zrozumienie kultury innego kraju i budowanie postawy otwartości i tolerancji, postaw antydyskryminacyjnych w odniesieniu do innych narodów i tradycji.

Poza tematyką kulturową istotną rolę odgrywać będzie wymiar związany z formą, metodami i narzędziami pracy z młodzieżą, które pozwolą na zaangażowanie, poszerzanie wiedzy i miękkich umiejętności uczestników. Podobne metody pracy służyć mogą samorozwojowi, rozwojowi umiejętności komunikacyjnych, społecznych i zawodowych, jak i otwarciu na różnorodność oraz niekonwencjonalne, wielowymiarowe spojrzenie na siebie i swoje otoczenie.

W działaniu weźmie udział młodzież z dwóch placówek resocjalizacyjnych, z którymi Fundacja po DRUGIE współpracuje już od lat. Na Litwę pojadą dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie oraz chłopcy z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.

– Już sama możliwość podróży poza granice Polski dla wychowanek i wychowanków jest prawdziwą atrakcją – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE. – Wielu podopiecznych naszej organizacji nie tylko nie przekroczyła nigdy granic naszego kraju, ale często dorastała jedynie w obrębie własnej ulicy czy podwórka, nie widziała gór czy morza, nie doświadczyła możliwości podróżowania i poznawania świata.

W czasie wymiany oprócz codziennych zajęć koncentrujących się wokół tematów związanych z kulturą nie zabraknie wycieczek. Uczestnicy wybiorą się do Wilna i Troków.

– Cały projekt opiera się w dużej mierze na tym, co młodzież przygotuje sama. Obecnie dziewczęta i chłopcy opracowują „strategię” podróży, program, dowiadują się o miejscach, które mają odwiedzić – dodaje Anna Gradkowska z FpD. – Zaangażowanie młodzieży w przygotowanie programu wymiany to także możliwość uczenia się. Uczestnicy muszą zajrzeć do map i przewodników, poszukać tanich i dobrych połączeń, przemyśleć co chcieliby robić w czasie wyjazdu. To rozwija kreatywność, umiejętności organizacyjne, pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, które mogą się przydać w dalszym życiu.

Sfinansowano w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.