693 90 40 44 fundacja@podrugie.pl

POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

Prowadzimy działania w środowisku otwartym zmierzające do uspołeczniania młodzieży przebywającej na co dzień w placówkach resocjalizacyjnych. Poza murami uczymy się, bawimy i otwieramy na świat.

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

W programie przygotowującym do rodzicielstwa młodzież opiekuje się dziećmi – fantomami niemowląt, które domagają się karmienia, przewijania, nawet czułości. Opieka nad lalką pozwala sprawdzić się w roli matki i ojca.

Nasz projekt „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…” zmierzający do budowania kompetencji rodzicielskich i świadomego podejmowania decyzji o rodzicielstwie otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie.

TRENING DO SAMODZIELNOŚCI

Prowadzimy programy przygotowujące młodzież z placówek resocjalizacyjnych do usamodzielnienia. Prowadzimy również mieszkania treningowe dla młodzieży zagrożonej bezdomnością

BYĆ LEPSZYM

Nasz zespół cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w programach edukacyjnych i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Mamy również ofertę szkoleniową dla kadr pracujących z młodzieżą i rodziną.

Rzeczywistość. To działa. REALITYWORKS

FpD jest dystrybutorem sprzętu edukacyjnego REALITYWORKS. Narzędzia edukacyjne są doskonałym sposobem na wprowadzanie młodzieży w problematykę rodzicielstwa, odpowiedzialności i miłości.

Lalki w Wielkopolsce

Projekt „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…” będzie realizowany w Wielkopolsce. Przed wyzwaniem staną dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu oraz dziewczęta i chłopcy z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Niezwykła premiera

W Muzeum Kinematrografii w Łodzi odbyła się premiera eksperymentu artystycznego „Clamor Circus – teatr krzyku”. W sztuce wystąpiła młodzież głucha i niedosłysząca, chłopcy z zakładu poprawczego oraz seniorki.

NOT TO FAST, NOT TOO MUCH

Międzynarodowa wymiana i trening umiejętności w zakresie profilaktyki i interwencji nastoletniego rodzicielstwa. Jak pracować z młodymi ludźmi by budować w nich odpowiedzialne postawy wobec seksualności.

Ja, mama

Ruszył projekt JA MAMA dedykowany młodym matkom i ciężarnym dziewczętom z Warszawy. Kobiety będą mogły uzyskać specjalistyczne wsparcie i wziąć udział w warsztatach, które pomogą im lepiej radzić sobie w roli matki.

19 dni zaczynamy!

Ruszyły przygotowania do światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Fundacja po DRUGIE zaprasza organizacje i instytucje z całej Polski do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Positive Parenting

Międzynarodowe szkolenie w Niemczech w ramach projektu „Positive parenting” (Pozytywne rodzicielstwo), którego celem jest stworzenie materiału edukacyjnego dla specjalistów zajmujących się profilaktyką nastoletniego rodzicielstwa.

Czego się nauczyliśmy?

Zabieganie o uwagę rówieśników w portalach społecznościowych nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu i budowanie relacji – podsumowują uczestnicy projektu „Nie daj się złapać w SIECI”.