POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

Prowadzimy działania w środowisku otwartym zmierzające do uspołeczniania młodzieży przebywającej na co dzień w placówkach resocjalizacyjnych. Poza murami uczymy się, bawimy i otwieramy na świat.

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

W programie przygotowującym do rodzicielstwa młodzież opiekuje się dziećmi – fantomami niemowląt, które domagają się karmienia, przewijania, nawet czułości. Opieka nad lalką pozwala sprawdzić się w roli matki i ojca.

Nasz projekt „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…” zmierzający do budowania kompetencji rodzicielskich i świadomego podejmowania decyzji o rodzicielstwie otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie.

TRENING DO SAMODZIELNOŚCI

Prowadzimy programy przygotowujące młodzież z placówek resocjalizacyjnych do usamodzielnienia. Prowadzimy również mieszkania treningowe dla młodzieży zagrożonej bezdomnością

BYĆ LEPSZYM

Nasz zespół cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w programach edukacyjnych i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Mamy również ofertę szkoleniową dla kadr pracujących z młodzieżą i rodziną.

Za nami… przed nami…

W 2016 roku udało nam się wiele. Chyba nawet więcej, niż zakładaliśmy. To sprawia, że mamy siłę, która pomoże nam iść dalej. Motywacją do naszej pracy jest MŁODY CZŁOWIEK, który do nas trafia w potrzebie.

Krzyk – udany eksperyment

Ewaluacja projektu „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny”, czyli twórcza resocjalizacja w praktyce.

Zderzenie z samodzielnością

Młodzież z 7 placówek resocjalizacyjnych na Mazowszu wzięła udział w projekcie „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę – edycja II.” Celem projektu było wsparcie w przygotowaniu do procesu usamodzielnienia oraz zapobieganie bezdomności.

Pierwsze chwile wolności

Poradnik dla młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne zawierający najważniejsze zagadnienia związane z usamodzielnieniem.

NOWE.. co mnie czeka

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa Agnieszki Sikory pt. „Nowe co mnie czeka” – książka jest dostępna na stronie w wersji elektronicznej.